Analiz Ücretleri

Analiz Ücretleri

Son Günc. Tarihi: 13.05.2023 23:25:04

T.C.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(BUMER)

2023 YILI ANALİZ ÜCRETLERİ

ELEKTRON MİKROSKOBU
ANALİZ AÇIKLAMA ANALİZ KODU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KAMU ve ÖZEL SEKTÖR
SEM FEG-SEM Görüntüleme EM-01 200 TL/Saat 230 TL/Saat
FEG-SEM+EDS Analitik İnceleme veya Haritalama EM-02 200 TL/Saat 250 TL/Saat
SEM için 24’lü set Numune Hazırlama (Au-Pd veya Karbon kaplama) EM-03 140 TL/Set 170 TL/Set
TEM TEM Görüntüleme EM-04 350 TL/Saat 420 TL/Saat
HR-TEM Görüntüleme EM-05 350 TL/Saat 420 TL/Saat
TEM+EDS Analitik İnceleme EM-06 350 TL/Saat 420 TL/Saat
Grid Üzerinde örnek hazırlama-Toz örnek (Numune Başına) EM-07 100 TL/Numune 110 TL/Numune
* TEM+EDS Analitik İncelemesinde kullanılan sıvı azot miktarı kadar ek ücret talep edilir.
X-IŞINI DİFRAKSİYONU
ANALİZ AÇIKLAMA ANALİZ KODU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KAMU ve ÖZEL SEKTÖR
XRD Toz ve Bulk Numuneler için Kırınım  Deseni Çekimi 
1-30 Dakika arası TR-01 50 TL/Numune 75 TL/Numune
30- 60 Dakika arası TR-02 70 TL/Numune 100 TL/Numune
İnce Film Numuneler için Kırınım Deseni Çekimi
İnce Film Ölçümü TR-03 150 TL/Numune 200 TL/Numune
** XRD Data bilgilerinin hesaplanması ve Ekstra işlemler için, her numune başına analiz ücretinin %50 si kadar ek ücret alınır.
TERMAL ANALİZ
ANALİZ AÇIKLAMA ANALİZ KODU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KAMU ve ÖZEL SEKTÖR
DSC (soğutmasız)
(40°C - 600°C)
0-1 saat’e kadar DSC-01 90 TL/Numune 120 TL/Numune
1-3 saat’e kadar   DSC-02 110 TL/Numune 140 TL/Numune
3-5 saat’e kadar DSC-03 170 TL/Numune 200 TL/Numune
5-7 saat’e kadar DSC-04 210 TL/Numune 240 TL/Numune
DSC (soğutmalı)
(-60°C - 600°C)
0-1 saat’e kadar DSC-05 120 TL/Numune 140 TL/Numune
1-3 saat’e kadar   DSC-06 140 TL/Numune 180 TL/Numune
3-5 saat’e kadar DSC-07 190 TL/Numune 230 TL/Numune
5-7 saat’e kadar DSC-08 240 TL/Numune 290 TL/Numune
DSC (soğutmalı)
(-60°C - 800°C)
Camsı geçiş sıcaklığı tayini DSC-CGS 190 TL/Numune 240 TL/Numune
Kristalleşme ve erime entalpisi ve sıcaklığının belirlenmesi DSC-KES 190 TL/Numune 240 TL/Numune
Oksidasyon indüksiyon süresi (İzotermal OIT) belirlenmesi DSC-OİS 190 TL/Numune 240 TL/Numune
TGA
(25°C - 1600°C)
0-1 saat’e kadar TG-01 110 TL/Numune 140 TL/Numune
1-3 saat’e kadar   TG-02 140 TL/Numune 170 TL/Numune
3-5 saat’e kadar TG-03 160 TL/Numune 200 TL/Numune
5-7 saat’e kadar TG-04 250 TL/Numune 290 TL/Numune
TGA+DTA
(25°C - 1600°C)
1 saat’e kadar TGA-05 120 TL/Numune 150 TL/Numune
2 saat’e kadar   TGA-06 150 TL/Numune 175 TL/Numune
3 saat’e kadar TGA-07 200 TL/Numune 250 TL/Numune
5 saat’e kadar TGA-08 250 TL/Numune 310 TL/Numune
TGA+FT-IR
(25°C - 1600°C)
1 saat’e kadar TG/F-01 180 TL/Numune 250 TL/Numune
2 saat’e kadar   TG/F-02 210 TL/Numune 290 TL/Numune
3 saat’e kadar TG/F-03 250 TL/Numune 350 TL/Numune
5 saat’e kadar TG/F-04 300 TL/Numune 400 TL/Numune
FT-IR Spektrometresi FT-IR Spektrumu F-01 25 TL/Numune 35 TL/Numune
***Data bilgilerinin hesaplanması ve Ekstra işlemler için, her numune başına analiz ücretinin %50 si kadar ek ücret alınır.
KİMYASAL ANALİZ
ANALİZ AÇIKLAMA ANALİZ KODU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KAMU ve ÖZEL SEKTÖR
İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi
(ICP-MS)
1-15 Element KA-01 60 TL/Numune 75 TL/Numune
16-25 Element KA-02 75 TL/Numune 90 TL/Numune
25-42 Element KA-03 85 TL/Numune 100 TL/Numune
Mikro Dalga Sistemi ile Çözeltiye Alma Asitle Yakma KM-01 40 TL/Numune 50 TL/Numune
* ICP-MS’de analizi yapılan elementler: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, Zn, P, Si, B,  Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te, Hg
** Silisyum elementinin diğer elementlerle birlikte mix (karışım) standardı hazırlandığında elementlerin kalibrasyonunda bozulmalar meydana gelmektedir. Bundan dolayı Silisyum elementi standart mix çözeltisi içerisinde hazırlanamamaktadır. Standart Silisyum çözeltisi ayrı olarak hazırlanmaktadır. Bu durumda Silisyum elementi okutulacak olan numunelerde Silisyum ayrı, diğer elementler de ayrı olarak okutulduğundan aynı numunenin iki kez analizi yapılmaktadır.
UV-VIS Spektrofotometresi Analiz KU-01 15 TL/Numune 20 TL/Numune
KİRAL-HPLC OD, OD-H, AD, AS, AS-H kolonları ile KKH-01 50 TL/Numune 60 TL/Numune
HPLC Ücretlendirme; metoda ve kullanılan sarflara göre Laboratuvar Yönetimi tarafından yeniden belirlenecektir. KH-01 60 TL/Numune 70 TL/Numune
Partikül Boyut Dağılımı Yaş metot
(10nm-3mm aralığı)
PD-01 50 TL/Numune 65 TL/Numune
GC-FID Ücretlendirme; metoda ve kullanılan sarflara göre Laboratuvar Yönetimi tarafından yeniden belirlenecektir. GF-01 100 TL/Saat 120 TL/Saat
GC-MS Ücretlendirme; metoda ve kullanılan sarflara göre Laboratuvar Yönetimi tarafından yeniden belirlenecektir. GM-01 70 TL/Saat 90 TL/Saat
GC-MS-Headspace Ücretlendirme; metoda ve kullanılan sarflara göre Laboratuvar Yönetimi tarafından yeniden belirlenecektir. GH-01 70 TL/Saat 90 TL/Saat
RT-PCR   RP-01 35 TL/ Saat 50 TL/ Saat
BAL ANALİZİ
ANALİZ AÇIKLAMA ANALİZ KODU BAYBURT ÜNİVERSİTESİ KAMU ve ÖZEL SEKTÖR
BAL Şeker Analizi
(Fruktoz + Glukoz ve F/G oranı)
B-05 150 TL/Numune
150 TL/Numune
  • Yukarıda verilen fiyatlara KDV dâhil değildir!
  • Laboratuvarımız numunenin içeriğine göre, operatöre ve/veya cihazlara zarar verebilme durumuna göre analizi reddetme hakkına sahiptir.
  • Standart yöntemlerin dışında, özel numune hazırlama teknikleri ile hazırlanan örnekler için ekstra numune hazırlama ücreti talep edilir.